Vzdrževanje letal

Vzdrževanje letal delimo na dva dela

 • Vodenje stalne plovnosti letal, ki skrbi, da so letala vzdrževana v predpisanih časovnih terminih v skladu s potrjenim programom vzdrževanja in se to izvaja potrjenih vzdrževalnih organizacijah ter nato preverja opravljena dela.
 • Vzdrževanje letal skozi vzdrževalno organizacijo 145, ki izvaja naročena dela oddelka vodenja stalne plovnosti ter potrjenem programom vzdrževanja za posamezno letalo.

Vodenje stalne plovnosti

Smo potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti s strani Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) v skladu z Delom-M, poddel G zahtev.
Trenutno imamo dovoljenje za letala SAAB340, PA34, PA28, C172, DA20, R22 in imamo znanje za številne druge tipe letal ter ponujamo celotno paleto storitev za zasebne in gospodarske subjekte. Te storitve vključujejo
 • Vodenje stalne plovnosti letala
 • Potrdilo o pregledu plovnosti (ARC) izdaja in podaljšanje
 • Izdelava vzdrževalnega programa za letalo
 • Vodenje tehnične dokumentacije
 • Preverjanje direktiv o plovnosti (AD) in servisnih obvestl (SB)
 • Ocenjevanje škode letal in preprečevanje nesreč
 • Spremljanje zanesljivosti
 • Izdelava delovnih paketov vzdrževanja
 • Revizije izvajalcev vzdrževanja

Vzdrževalna organizacija 145

Je v osnovi vzpostavljena kot suport lasni floti Lipican Aer, s pridobljenim znanjem pa lahko zagotavlja storitve tudi za druge operaterje oz. lastnike letal, vključujoč
 • Osnovno vzdrževanje SAAB340 in ostalih letal kategorije splošnega letalstva
 • Linijsko vzdrževanje in ad-hoc vzdrževanje na kraju samem
Osnovno vzdrževanje za letala splošne kategorije poteka v hangarju na letališču Portorož v Sečovljah. Linijsko vzdrževanje pa je možno na Letališču Ljubljana.
Fleksibilen sistem omogoča hitro in učinkovito vzpostavitev novih enot za linijsko vzdrževanje, ki so prilagojeni potrebam strank.

Bazno vzdrževanje

Pridobljene izkušnje v letih delovanja nam omogočajo, da lahko zadostimo splošnim in ade-hoc rešitvam s področja vzdrževanja zrakoplvov.
Naslednja tabela prikazuje bazno vzdrževanje letal.
Tip letala
Cessna C172
Piper PA 28 series
Piper PA 34 series

Linijsko vzdrževanje

Linijsko vzdrževanje pa je poleg letališča Portorož možno tudi na Letališču Ljubljana.
Nam pa fleksibilen sistem omogoča hitro in učinkovito vzpostavitev novih enot linijskega vzdrževanja, prilagojenih potrebam strank.
Naslednja tabela prikazuje dejavnosti liniskega vzdrževanja na letalih.
Tip letala in njegovi motori
ATR
SAAB
PIPER
CESSNA
ATR 42-200/300 (PWC PW120)
ATR 42-400/500 (PWC PW 120)
ATR 72-100/200 (PWC PW 120)
SF340 (GE CT7)
Piper PA 28
Piper PA 34
Cessna C172
Tip letala in njegovi motori
ATR
ATR 42-200/300 (PWC PW120)
ATR 42-400/500 (PWC PW 120)
ATR 72-100/200 (PWC PW 120)
SAAB
SF340 (GE CT7)
PIPER
Piper PA 28
Piper PA 34
CESSNA
Cessna C172

Hangar

Letališče Portorož, Sečovlje, Slovenia.
 • ICAO Code: LJPZ
 • IATA Code: POW
 • Hangar velikost: 400m2