Šolanja

Letalska šola Lipican AER letalsko podjetje d.o.o. nudi naslednja šolanja:

Tipski ratingi

  • Šolanje za tip SAAB 340
  • Šolanje za BOEING 737
30. 1. 2021
Teoretične priprave na izpit PPL(A)

30. januarja preko Zoom-a pričenjamo s teoretičnimi pripravami na izpit PPL(A).

27. 3. 2021
Teoretične priprave na izpit ATPL

27. marca preko Zoom-a pričenjamo s teoretičnimi pripravami na izpit ATPL.